UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2015-09-25

Raport nr 7/2015

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 września 2015 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Zarządu Spółki ULTRA QAM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572536, zwanej dalej „Spółką", że jako obowiązany, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. t.j. 2013 r., poz. 1382, „ustawa o ofercie”), informuje o transakcji nabycia przez Spółkę 129.347 akcji Emitenta.

 

Nabycie ww. akcji Emitenta nastąpiło w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej z QAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 września 2015 roku w Poznaniu.

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka nie posiadała akcji Emitenta.

 

Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiada bezpośrednio 129.347 akcji na okaziciela Emitenta, co daje 129.347 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 7,86% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Podstawa prawna:

art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 


...
Please wait...