UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2015-09-25

Raport nr 5/2015

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 września 2015 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Zarządu Spółki QAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, jedynego komplementariusza uprawnionego do samodzielnej reprezentacji QAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479616, zwanej dalej „Spółką", że jako obowiązany, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. t.j. 2013 r., poz. 1382, „ustawa o ofercie") informuje o  transakcji nabycia  przez Spółkę 140.042 akcji Emitenta.

Nabycie ww. akcji Emitenta nastąpiło w wyniku umowy cywilnoprawnej zawartej z LMB Capital S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz BLU ONE S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 22 września 2015 roku.

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka nie posiadała akcji Emitenta. Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiadała bezpośrednio 140.042 akcji na okaziciela Emitenta, co dawało 140.042 głosy na walnym zgromadzeniu Emitenta i 8,51% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

W dniu 22 września 2015 roku w Poznaniu doszło w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej do transakcji zbycia Akcji przez Spółkę na rzecz spółek zależnych od Spółki.

 

Przed dokonaniem ww. transakcji Spółka posiadała bezpośrednio 140.042 akcji na okaziciela Emitenta, co dawało 140.042 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 8,51% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Po dokonaniu ww. transakcji Spółka posiada pośrednio, poprzez swoje spółki zależne 140.042 akcje na okaziciela Emitenta, co daje 140.042 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i 8,51% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nie ma podmiotów zależnych od Spółki, oprócz ULTRA QAM 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ULTRA QAM 5 sp. z o.o. w Warszawie, które posiadają akcje Emitenta.

 

Podstawa prawna:

art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


...
Please wait...