UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi

2014-01-09

Raport nr 3/2014

 

 

Zarząd Logzact S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 stycznia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, tj. Pana Przemysława Biłozora – Wiceprezesa Zarządu Spółki, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), w którym poinformował On, iż w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży akcji z dnia 16 listopada 2012 roku, w dniu 20 marca 2013 roku w Warszawie doszło do realizacji zbycia, w trybie transakcji pozagiełdowej, na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddziału – Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa (dalej: „Dom Maklerski”), 555 (słownie: pięciuset pięćdziesięciu pięciu) zdematerializowanych Akcji w spółce Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398981 (zwanej dalej „Spółką”) po cenie 18 zł (słownie: osiemnaście złotych) za każdą akcję, tj. za łączną sumę 9990 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

 

Realizacja sprzedaży Akcji odbyła się na podstawie złożonej w dniu 19 marca 2013 roku dyspozycji zbycia Akcji na rzecz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie.

 

Zgodnie z treścią § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1950), przekazanie przedmiotowej informacji we wcześniejszym terminie nie było konieczne.

 

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 


...
Please wait...