UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Przydział obligacji serii B

2017-04-14

Raport nr 5/2017

 

 

Zarząd spółki Logzact S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż na mocy uchwały nr 2/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku Emitent dokonał przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii B, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 15 marca 2017 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017.

W wyniku przeprowadzonej emisji obligacji serii B Zarząd Spółki dokonał przydziału obligacji w liczbie 635 sztuk o wartości nominalnej i emisyjnej równej 1.000,00 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 635.000 zł.

Obligacje zostały przydzielone 7 obligatariuszom, w tym sześciu osobom fizycznym i jednej osobie prawnej.

Obligacje serii B są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Termin wykupu obligacji przypada na 15.04.2019 r. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 9% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.

Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 


...
Please wait...