UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Określenie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę

2013-04-05

Raport nr 9/2013

 

Oświadczenie LOGZACT S.A. w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect).

 

 Zarząd LOGZACT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Spółka) informuje, że odstępuje od stosowania zasad ładu korporacyjnego wymienionych w następujących ustępach Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect): 

 

1) ust. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

 Zarząd informuje, że Spółka stosuje i zamierza stosować wszystkie zasady określone w niniejszym ustępie z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących, które będą umieszczane na stronie internetowej. Przyczyną nie stosowania powyższej zasady są wysokie koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet, które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.

 

2) ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd informuje, że Spółka odstępuje od korzystania z sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na stronie www.gpwinfostrefa.pl. z uwagi na to, że w opinii Zarządu informacje publikowane na stronie internetowej Spółki, a także te opublikowane w raportach bieżących i okresowych są wystarczające z punktu widzenia potrzeb inwestorów indywidualnych.

 

3) ust. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd informuje, że Spółka odstępuje od publicznego organizowania spotkań z inwestorami, analitykami i mediami we współpracy z Autoryzowanym Doradcą, jednak nie wyklucza, że takie spotkania mogą mieć miejsce, jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba ich przeprowadzenia. W Spółce została wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za kontakt z inwestorami, analitykami i mediami.

 

4) ust. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd informuje, że Spółka odstępuje od publikowania miesięcznych raportów począwszy od raportu miesięcznego za marzec 2013 roku z uwagi na to, że w opinii Zarządu należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych jest wystarczające do prawidłowego informowania o  działaniach Spółki.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 i § 6 ust. 8 a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


...
Please wait...