UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Informacja o podpisaniu Umowy o dofinansowanie Projektu

2017-02-23

Raport nr 2/2017

 

Zarząd Logzact S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 23 lutego 2017 roku znaczącej dla Spółki umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań), działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (zwanym „Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+”). Zgodnie z raportem nr 13/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr RPWP.01.02.00-30-0064/16 pt.: „Nowa technologia projektowania i realizacji systemów automatyki magazynowej” („Projekt”) złożonemu przez Emitenta. Podpisana w dniu dzisiejszym Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 określa zasady wykorzystania dofinansowania i rozliczania wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu, przekazywania dofinansowania w formie zaliczki i refundacji lub wyłącznie refundacji na realizację Projektu określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie oraz inne prawa i obowiązki stron umowy.

 

Głównym celem realizacji dofinansowanego Projektu jest opracowanie nowej technologii projektowania i symulacji systemów automatyki magazynowej. Projekt wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Emitenta, która ma na celu likwidację barier rozwoju oraz wzrost efektywności przedsiębiorstwa a tym samym konkurencyjności w oparciu o prace B+R. Badana i rozwijana przez Emitenta innowacyjna technologia to zaawansowane rozwiązanie techniczne, w którym stosowane są najnowsze odkrycia naukowe z zakresu optymalizacji procesów przemysłowych oraz elementy sztucznej inteligencji (systemy wieloagentowe) wspierające podejmowanie decyzji w oparciu
o rozproszone zbiory danych i złożone obliczeniowo problemy optymalizacyjne. Prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania nowej technologii projektowania i symulacji systemów automatyki magazynowej prowadzone są i będą w trakcie realizacji całego Projektu w ścisłej współpracyz Politechniką Poznańską. 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 081 476,75 zł. Zgodnie z podpisaną umową Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznaje Spółce dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 2 163 333,00 zł, co stanowi 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, które wynoszą 3 605 555,00 zł.

 

Dwuletni okres realizacji Projektu zostanie zakończony z dniem 31.12.2018 roku.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


...
Please wait...