UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Informacja o podpisanej umowie gwarancji

2015-03-27

Raport nr 5/2015

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 27 marca  2015 roku umowy gwarancji z bankiem SGB – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Bank”).

W ramach umowy Bank udzieli gwarancję zabezpieczającą dobre wykonanie zobowiązań Spółki wobec Beneficjenta wynikających z zawartej między nimi umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 20/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku.

Gwarancja zabezpieczać będzie dobre wykonanie kontraktu na dostawę, montaż i uruchomienie automatycznego systemu magazynowo – kompletacyjnego wyrobów gotowych w zakładzie produkcyjnym Beneficjenta.

Gwarancja zostanie udzielona do kwoty 285.000,00 EUR, z terminem ważności do 11 czerwca 2016 roku i będzie zabezpieczać w tym okresie wymagalne i prawidłowo zgłoszone do wykonania zobowiązania Emitenta wobec Beneficjenta.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy gwarancji, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


...
Please wait...