UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Informacja o podpisanej umowie gwarancji

2014-08-07

Raport nr 13/2014

 

Zarząd Spółki Logzact S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 7 sierpnia 2014 roku umowy gwarancji z bankiem SGB – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Bank”).

W ramach umowy Bank udzieli gwarancję zabezpieczającą spłatę zobowiązań Emitenta wobec Beneficjenta, wynikających z zawartej pomiędzy nimi umowy, o podpisaniu której informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku.

Gwarancja zabezpieczać będzie dobre wykonanie kontraktu na dostawę i montaż fabrycznie nowego systemu przenośników zgodnie z zawartą w/w umową.

Gwarancja udzielona została z terminem ważności do 30.06.2015 roku i będzie zabezpieczać w tym okresie wymagalne i prawidłowo zgłoszone do zapłaty zobowiązania Emitenta wobec Beneficjenta.

Łączna suma udzielonych przez Bank gwarancji wynosi 4 171 279 zł, co stanowi w przeliczeniu na euro 15% wartości netto podpisanej z Beneficjentem umowy.

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zaangażowania Banku wobec Spółki, która przekracza 20% wartości kapitałów własnych.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


...
Please wait...