UWAGA! Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia.

Dowiedz się więcej o polityce cookies.Zamknij


Kontakt

Informacja dotycząca istotnej umowy

2013-03-27

Raport nr 6/2013

 

Spółka LOGZACT S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 marca 2013 roku wpłynęło do Zarządu Emitenta oświadczenie spółki DSG Poland sp. z o.o. (KRS: 285548) o „wycofaniu się przez DSG Poland sp. z o.o. z realizacji z Emitentem magazynu pojemnikowego w Mierzynie, w oparciu o koncepcję wykonania projektu przygotowaną przez Emitenta”.

 

Wraz z oświadczeniem DSG Poland sp. z o.o. zaproponowała ugodowe zakończenie współpracy polegające na przekazaniu przez Emitenta wykonanej dotychczas dokumentacji projektowej w zamian za zapłatę odpowiedniego wynagrodzenia.

 

Komentarz Zarządu Emitenta:

Emitent uznaje oświadczenie DSG Poland sp. z o.o. z dnia 25 marca 2013 roku za bezskuteczne i niezgodne z łączącą strony umową.


Spółka DSG Poland sp. z o.o. (dawniej OTICON Polska Production sp. z o.o.) oraz Emitent w dniu 10 października 2012 roku podpisały umowę, na mocy której strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w celu zrealizowania projektu magazynu pojemnikowego w Mierzynie dla DSG Poland sp. z o.o.

 

W ramach podpisanej umowy strony miały podjąć negocjacje w przedmiocie zawarcia umowy na wykonanie inwestycji w oparciu o przedłożoną przez Emitenta ofertę, którą DSG Poland sp. z o.o. zaakceptowała, przy czym Emitent miał przystąpić do prac projektowych dla inwestycji (projekt techniczny wykonawczy uwzględniający uzgodnienia branżowe), a następnie, na podstawie odrębnej umowy (umowa przyrzeczona), ją zrealizować. DSG Poland sp. z o.o. zobowiązała się natomiast podpisać z Emitentem umowę przyrzeczoną na realizację tej inwestycji pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie z zawartą w dniu 10 października 2012 roku umową, do zawarcia umowy na realizację inwestycji może nie dojść w przypadku nieuzyskania przez DSG Poland sp. z o.o. pozwolenia na budowę, braku porozumienia, co do treści umowy na realizację inwestycji lub w przypadku wycofania się DSG Poland sp. z o.o. z realizacji inwestycji.

 

W ocenie Emitenta żaden z powyższych warunków uprawniających do odstąpienia od zawarcia umowy przyrzeczonej nie został spełniony.

 

Mając na uwadze powyższe, Emitent planuje podjąć rozmowy z DSG Poland sp. z o.o. w celu wyjaśnienia przyczyn stanowiska DSG Poland sp. z o.o. i wyegzekwowania realizacji wzajemnych zobowiązań zgodnie z umową z dnia 10 października 2012 roku, w tym w szczególności zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


...
Please wait...